Over ons

Masjid al-Mukaram vervult een centrale rol in de beleving van vele moslims als ook mensen die geïnteresseerd zijn in de islaam. Masjid al-mukaram probeert een bijdrage te leveren aan de samenleving door bezoekers van de moskee te onderwijzen maar ook door de vooroordelen die er bestaan ten opzichten van de islaam en de moslims weg te halen. Middels het verduidelijken van de islaam vanuit de orthodoxe bronteksten probeert masjid al-mukaram o.a. het extremisme tegen te gaan. Ons hoofddoel en boodschap voor onszelf en anderen is dat we onze Schepper dienen te aanbidden en geen deelgenoten aan Hem dienen toe te kennen. Dat hoort zo te zijn op de gebedsplaatsen die opgericht zijn voor Hem maar ook daarbuiten.

Masjid al-mukaram organiseert ook verschillende wekelijkse activiteiten. Naast de vijf dagelijkse gebeden, waaronder ook het vrijdaggebed dat druk wordt bezocht, zijn er verschillende lessen in het Nederlands, Somalisch en Arabisch. Verder hebben de kinderen en de volwassene zusters ook lessen in het weekend.

Tenslotte zijn er ook activiteiten die maandelijks of jaarlijks terugkeren, zoals de zustermiddagen en de verschillende conferenties in de Nederlandse, Arabische en Engelse taal die door het jaar georganiseerd worden.